Avís Legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és la Fundació privada Josep Irla, legalment inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1084, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, entresòl, i amb CIF número G-61304663, telèfon 93 567 78 63, correu electrònic: [email protected].

Privadesa de les dades

La Fundació Josep Irla informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen. La Fundació Josep Irla es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas. La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i la Fundació Josep Irla es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Dret d’accés

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei orgànica 15/1999 enviant un escrit a: Fundació Josep Irla Calàbria 166, entresòl 08015 Barcelona o bé per correu electrònic a: [email protected].

Condicions d’ús

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts –inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material– són propietat de la Fundació Josep Irla, si no s’indica el contrari.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

Exclusió de responsabilitat

La Fundació Josep Irla no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir. La Fundació Josep Irla no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions d’aquesta pàgina web. La Fundació Josep Irla no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis. La Fundació Josep Irla no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.