Presentació

memoriavalencianista.cat és un projecte de recuperació de la memòria històrica impulsat per la Fundació Josep Irla, que té per objectiu referenciar les personalitats, publicacions, entitats, fets... més rellevants relacionats amb la història del valencianisme.

memoriavalencianista.cat es va iniciar l'octubre de 2012 —amb l'assessorament de Ricard Camil Torres Fabra, professor d'Història Contemporània de la Universitat de València— amb 203 entrades corresponents a les biografies de les principals personalitats de la història del valencianisme i 4 publicacions. A partir de 2021 el treball de coordinació biogràfic ha estat dut a terme per Òscar Pérez Silvestre, assolint, el març de 2024, les 500 entrades biogràfiques. I el maig de 2024 s'arribava a les 20 publicacions.

Tres han estat els criteris bàsics per incloure l'entrada d'una personalitat en aquest lloc web: haver estat membre d'alguna entitat valencianista (política, cívica o cultural); o haver escrit tota o part de la seua producció en llengua catalana; o haver estat un dels signants de les Normes de Castelló de 1932.

Un projecte tan ambiciós com memoriavalencianista.cat —que es va ampliant periòdicament— ha de ser forçosament una obra col·lectiva i de llarg abast en el temps, per això convidem tothom a participar-hi, a fer-nos arribar les dades de què disposeu (biografies, fotografies, documents...) de qualsevol persona vinculada a la història del valencianisme, per així anar millorant aquest lloc web, amb la voluntat que tota la informació aquí recollida, i de lliure accés a Internet, sigui útil a qualsevol persona interessada en la recuperació de la memòria històrica en general i en la història del valencianisme en particular.


Arxius i biblioteques col·laboradores

La digitalització de les publicacions ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats i particulars que ens han permès l'accés als seus fons:

 • AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
 • AMTM (Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià)
 • ARF (Albert Roqué i Fíguls, Barcelona)
 • BC (Biblioteca de Catalunya)
 • BPR (Biblioteca del Pavelló de la República)
 • BVNP (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu)
 • CDMH (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca)
 • FI (Fundació Irla)
 • HMM (Hemeroteca Municipal de Madrid)
 • SCC (Societat Castellonenca de Cultura)
 • UN (Universidad de Navarra)

Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de: